Czy są proste techniki, aby sprawdzić stopień wysmażenia steku? Co to jest "test dłoni"?

W przypadku smażenia steków również sprawdza się zasada że "trening czyni mistrza". Po usmażeniu wielu steków bezbłędnie będziemy potrafili ocenić ich stopień wysmażenia dotykając delikatnie mięsa w trakcie. Jest prosta technika, która pozwoli nam tę sztukę opanować. Napięcie mięśni na tzw. poduszce mięśniowej pod kciukiem po połączniu kciuka z kolejnymi palcami oznaczać będzie kolejne stopnie wysmażenia. I tak gdy połączymy:

  • kciuk z palcem wskazującym :"poduszka" jest miękka i oznacza stek mocno krwisty
  • kciuk z palcem środkowym : "poduszka" jest trochę twardsza i oznacza stek średnio-krwisty
  • kciuk z palcem serdecznym: czujemy już większy opór, mięśnie twardnieją, czyli stek jest średnio wysmażony
  • kciuk i mały palec: zupełnie twarda "poduszka" oznacza stek mocno wysmażony