Czy wiesz, że...

...

...każde dodanie soli zwiększa osmozę, czyli wyciek soków z komórek, co powoduje w jakimś stopniu utratę soczystości. Przy elementach wysoko jakościowych takich jak polędwica, antrykot i rostbef (przeznaczonych na steki i sezonowanych) utrata "soczystości" jest tak nieznaczna w stosunku do poprawy smaku, że nie musimy się wahać i możemy posolić te elementy w trakcie obróbki termicznej.