Kobieta, która myśli jak krowa

Dr Temple Grandin to znana na całym świecie znawczyni natury zwierząt, która jak nikt inny dotąd rozumie ich zachowania i emocje.

Swoje niezwykłe zdolności amerykańska badaczka przypisuje zdiagnozowanemu u niej autyzmowi, który odpowiada za to, że kobieta funkcjonuje w sposób odmienny od innych ludzi. „Odmienność” w żadnym razie jej nie ogranicza, o czym świadczą ogromne zasługi, jakie dr Grandin oddała na polu hodowli zwierząt i stopień, w jakim przyczyniła się do zwiększenia ich dobrostanu.

Do głównych zainteresowań badawczych dr Grandin należą krowy, z którymi kobieta czuje największe podobieństwo w zakresie emocji i sposobu postrzegania otoczenia. Badaczka jest autorką licznych standardów dotyczących humanitarnego traktowania bydła na każdym etapie hodowli. Reguły opracowane przez dr Grandin zostały wprowadzone w wielu gospodarstwach na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów, znacznie zwiększając komfort i jakość życia zwierząt, a tym samym stając się podstawą bardziej efektywnej hodowli bydła.

Fot. Temple Grandin at a book signing at Rochester Community and Technical College in Rochester, Minnesota;  Autor: Jonathunder Data 18 luty 2011.
Plik udostępniony na www.wikipedia.pl na licencji Creative Commons.